Привіт!

Дерев'яні храми України, це пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури в Україні. Унікальність українських дерев'яних тридільних за будовою храмів полягає в тому, що вони візуально схожі на державний герб України. Церкви такої тризубоподібної форми поширені майже на всій території України. Більшість збережених на сьогодні дерев'яних церков на території України розташовані в її західній частині. Дерев'яні церкви в Україні є важливими духовними осередками та унікальними архітектурними пам'ятками.

На ці сторінці, хочимо показати вам дерев'яні храми Львівської області.

Всі дані були зібрані від сайта Дерев'яні церкви Львівщини (Україна)


Wooden churches of Ukraine are monuments of wooden sacred architecture in Ukraine. The uniqueness of Ukrainian wooden three-part church is that they are visually similar to the state emblem of Ukraine. Churches of this trident-shape are widespread almost throughout Ukraine. Most of the surviving wooden churches are located in the western part of Ukraine. Wooden churches in Ukraine are important spiritual centers and unique architectural monuments.

On these pages, we want to show you some examples of wooden churches from Lvivska Oblast.

All informarion was collected from the site Wooden churches of Lviv region (Ukraine)

Please note, all information about a particular church is in Ukrainian only!